Vellykket årskonferanse i Profesjonsetisk Nettverk

Bilde fra årskonferansen 'Etiske trusselbilder og profesjonell respons'

Årskonferansen for Profesjonsetisk nettverk i Norge ble arrangert ved Høgskolen i Bergen 20-21 mai. Konferansen hadde fire sesjoner med i alt 10 faginnlegg, samt tre papersesjoner. Innlederne hadde fokus på individ-, profesjons- eller samfunnsnivå for sine presentasjoner om etiske trusselbilder Les mer…

Hanne Kristin Rohde etterlyser etisk ledelse

Hanne Kristin Rohde. Foto: Kagge forlag

Hanne Kristin Rohde kritiserer i et innlegg i Aftenposten Justisdepartementet for å bruke “ord som minner om luft“, når de formulerer seg om behovet for bedre ledelse i politietaten. Rohde var fram til hun sa opp i 2014 leder for Les mer…

Oljeingeniører mister jobben

Ingeniørene på Vestlandet mister jobben. Klassekampen skriver i dag at arbeidsløsheten nå er verre enn den var under finanskrisa.  Oljebransjen er hardest rammet. Rogaland, Hordaland, Vest-Agder og Møre og Romsdal har størst prosentvis vekst i arbeidsløsheten, som nå er oppe Les mer…

Flertall av kvinnelige doktorgrader

For første gang var det i 2014 flertall av kvinner som tok doktorgrad i Norge. Av de 1.448 doktordisputasene i fjor var det 730 kvinnelige doktorander. Det er stor forskjell på kjønnsandelen innen forskjellige fagområder. Innen medisin og helsefag står Les mer…