Ufaglærte uten opplæring gjør sykepleierarbeid i Attendo

FriFagbevegelse skriver at den private leverandøren av helsetjenester Attendo Hjemmetjeneste setter ufaglærte ansatte til å stelle kreftsår, leggsår, gjøre blæreskylling og dele ut medisiner til pasienter i starten av behandlingen – uten å lære dem opp først. Ufaglærte Pille Viirsalu Les mer…

Profesjonsetiske dager ved Høgskolen i Bergen

Det er profesjonsetiske dager ved Høgskolen i Bergen 20.-21. april, da konferansen Etiske trusselbilder og profesjonell respons går av stabelen. Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Sjøkrigsskolen og Profesjonsetisk Nettverk. Kreative krumspring for å unngå normal beskatning Les mer…

Utdanner vi økonomer for fremtidens arbeidsliv?

37 universitet og høgskoler  gir nå undervisning i økonomisk-administrative fag. NIFU har laget en jubileumsrapport for ECONA i samband med sitt 75- årsjubileum. Rapporten viser en kraftig historisk vekst. Mange studenter tar deler av utdannelsen i utlandet. Rapporten viser at Les mer…

Folkemøte i Oslo: Verneplikten – fortsatt en del av samfunnskontrakten?

Åpent folkemøte den 9. april klokken 19:00 Litteraturhuset i Oslo «Verneplikten – fortsatt en del av samfunnskontrakten?» Åpning – Vernepliktsutvalgets leder – ordfører Jonni Solsvik (H) Innledere Verneplikten som demokratisk institusjon Om forholdet mellom samfunn og Forsvar Førsteamanuensis Tom Skauge, Les mer…

– En visjonær rektor er noe herk

Professor Åge Garnes, HIB, bilde

Professor Åge Garnes gir i en kronikk i Bergens Tidende en klar advarsel til departement og politikere som arbeider for sammenslåing av universiteter, og til visjonære rektorer som risikerer å innsnevre friheten og demotivere de ansatte. Garnes er professor ved Les mer…

Fusjonsekspert: – Ver varsam med offentlege samanslåingar

Dr. oecon Aksel Mjøs, NHH, bilde

Førsteamanuensis Aksel Mjøs ved Norges Handelshøgskole skriv i Aftenposten at det generelt er vanskeleg å måle både kostnader og vinning ved fusjonar mellom offentlege etatar. “I serien av samanslåingar frå Nav og helseforetak til kommunar og høgskular, får ein inntrykk Les mer…