Lærerne drukner i rapporteringsplikter

Lærer Bjørn Lyngedal ved Amalie Skram videregående skole i Bergen peker på lærernes fremste tidstyver – de store dokumentasjons- og rapporteringskravene. - Dagen blir ofte bundet opp til så mange oppgaver som ikke er knyttet til undervisning at lærere blir stresset og får dårlig samvittighet for alt de ikke rekker over, sier Lyngedal til Bergens Tidende. I tillegg kommer ansvaret for å lage års-, halvårs, måneds- og ukeplaner, og planer for elevsamtaler. Les mer...

Stipendiatstillingar lyst ut ved Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen er ein utdannings- og forskingsinstitusjon som legg vekt på kunnskapsutvikling, nyskaping, kultur og livslang læring. Kompetansen ved høgskolen vert søkt av studentar og er etterspurd i samfunns- og næringsliv. Høgskolen satsar først og fremst på profesjonsutdanning, og Les mer…

Piketty’s ‘Kapitalen i det 21. århundre’ på norsk

Thomas Piketty: Kapitalen i det 21. århundre, omslagsbilde

Thomas Pikettys internasjonale bestselger ‘Kapitalen i det 21. århundre’ kommer på norsk 12. desember. Denne boka, som den amerikanske økonomen Paul Krugman omtaler som ‘tiårets kanskje viktigste’, har vakt stor debatt verden rundt. Piketty analyserer data om fordeling og ulikhet Les mer…

Elektrikere fast ansatt – men uten garantert lønn

EL & IT-forbundet, logo

Tillitsvalgte i EL & IT-forbundet treffer stadig oftere på medlemmer som ikke får lønn mellom oppdragene. Det dreier seg først og fremst om ansatte i vikarbyrå der de ansatte har tariffavtale. Men etter de nye permitteringsreglene som trådte i kraft Les mer…

13.000 slavar i Storbritannia

Den britiske regjeringa har for første gong gjort eit overslag over kor mange som lever under slaveliknande tilhøve i Storbritannia. Det høge talet – 13.000 personar – er sjokkerande, seier innanriksminister Theresa May. Tidlegare har talet på slavar blitt berekna Les mer…