– Journalister trenger kurs i internasjonal rapportering

Norske F16-fly er stadig langt hjemmefra, bilde

Ukritisk krigsjournalistikk: – Er det ikke snart på tide at mediene i stedet for å referere det norske politikere sier foretar en selvstendig analyse og stiller det store spørsmålet: Har NATOs rådende militære doktrine vært en effektiv medisin mot overgrep Les mer…