Første rapport om utdanning for barnehagelærarar levert

På den nasjonale konferansen om ny barnehagelærarutdanning 18.-19. september blei den første rapporten om utdanninga overrekt til statssekretær Birgitte Jordahl. Følgjegruppa som har stått for utarbeiding av rapporten, har gitt han tittelen "Frå førskulelærar til barnehagelærar. Den nye barnehagelærarutdanninga. Muligheiter og utfordringar". Les mer...

Boklansering i Oslo – Messel og Slagstad: Profesjonshistorier

Jan Messel og Rune Slagstad (red.): Profesjonshistorier

Senter for profesjonsstudier og Pax Forlag inviterer til lansering av Profesjonshistorier. Boka er redigert av Jan Messel og Rune Slagstad, og har over 20 bidragsytere. Profesjonshistorier er som en norgeshistorie, beskrevet via de sentrale profesjonene som har formet det moderne Norge. Les mer...

– Det finnes ingen kunnskap i kapital

Det finnes ingen kunnskap i kapital. Du må kunne noe om teknologi og folk og marked for å drive en bedrift, og være en god eier. Daglig leder Dag Aldal i Clampon innledet på møte i Bergens Næringsråd fredag. Nettstedet Les mer…

Vestlandsuniversitetet lagt bort

Høgskulane og universiteta i UH-nett Vest har bestemt seg for å droppa ideen om ein sams føretaksmodell etter mønster fra helseføretaka. Dermed blir det ikkje noko av ideen om et stor-universitet for heile Vestlandet. Les mer...