Formueskatten lite treffsikker

Tre forskere ved NHH har beregnet at tolv av Norges mest kjente milliardærer slipper unna to tredjedeler av formuesskatten. Nøkkelen er å ha mye gjeld og penger i eiendom. Funnene er referert i Aftenposten.

Konferanse om berekraftig utvikling i barnehagen, Bergen 8-9 mai

Pedagogikk for berekraftig utvikling i barnehagen OMEP Noreg inviterer til konferanse “Pedagogikk for berekraftig utvikling i barnehagen”. Konferansen er primært for barnehagetilsette, dei som arbeider med barnehagelærarutdanning og forskarar. Program og påmelding finner du her (nettsiden er fjernet)

Konferanse om utviklingshemmede:
‘Selvbestemmelse til besvær?’

Samordningsrådet arrangerer konferanse i Bergen 24.-25. april med tema: ‘Selvbestemmelse – til besvær?’ Her stilles det spørsmål om mennesker med utviklingshemming får virkelig innflytelse over egen situasjon, eller om de også må ta stilling til spørsmål de ikke har kompetanse Les mer…