Innovasjon Norge støtter Osterfjorden Næringssamarbeid med 3 mill

Innovasjon Norge støtter Osterfjorden Næringssamarbeid med 3 millioner kroner. Statssekretær Paul Chaffey besøkte 27.1. Høgskolen i Bergen for å offentliggjøring de 7 prosjektene som har fått støtte til satsing på næringsrettet kompetanseutvikling. Ett av disse prosjektene var næringssamarbeidet rundt Osterfjorden. Les mer…

23. april ny frist for abstrakt til Nordpro-konferansen, Oslo i oktober

Fra Nordpro-konferansen 2012

Ny frist for innsending av abstrakt til NORDPRO 2014-konferansen er satt til 23. april. Konferansen arrangeres i Oslo 23.-24. oktober 2014. Temaet er ‘De nordiske velferdsmodellene. Velferdsmodeller i endring – Implikasjoner for profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning‘. NORDPRO 2014-konferansen inviterer til forsknings- Les mer…

Professions and Professionalism nr 4 er publisert

Professions and Professionalism er nå ute med en ny utgave, nr 4. Utgaven inneholder disse artiklene: Psychological distress among young Norwegian health professionals Per Nerdrum, Amy Østertun Geirdal The dynamics of physicians’ learning and support of others’ learning Karin E. Les mer…

Bergensskolene får vaktmesteren tilbake

Bergen kommune lanserer en snuoperasjon for en utryddet yrkesgruppe. Skolevaktmestrene ved hver skole kommer tilbake etter at de gradvis ble rasjonalisert vekk.I mange år har rektorene hatt ansvar for å melde inn behov for skader og vedlikehold etter bestiller – Les mer…

Omsorgsteknologikonferansen 2014

helse-app

Velkommen til Omsorgsteknologikonferansen – Tjenesteinnovasjon og omsorgsteknologi! Sammen med sentrale aktører setter Høgskolen i Bergen fokus på innovasjon i helsetjenesten ved hjelp av teknologi. Omsorgsteknologikonferansen 2014 vil være tredje gang vi ønsker velkommen til denne spennende fagdagen i Bergen. Konferansen Les mer…

‘Etikk og Samfunnsansvar’ tema under etikkdagene ved HiB

2.-22. april går de årlige etikkdagene ved Høgskolen i Bergen av stabelen. I år er tema “Etikk og Samfunnsansvar”. Dagene arrangeres av Avdeling for ingeniørutdanning (AI) og Institutt for Økonomisk-Administrative fag i samarbeid med Profesjonsetisk nettverk i Norge og Tax Les mer…