– Middelklassen kan forsvinne

Det blir stadig flere jobber med høy lønn, og også jobber med lav lønn øker i antall. Men i midtskiktet blir det færre jobber framover, skriver samfunnsøkonom Kristin Solberg-Johansen, stipendiat ved forskningssenteret ESOP i Aftenposten. Siden 70-tallet har globalisering og Les mer…

Første doktorgrad godkjent ved Høgskolen i Bergen

Masterstudenter utenfor Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning.

NOKUT har akkreditert doktorgradsstudiet Studier av danning og didaktiske praksiser ved Høgskolen i Bergen. Dette er høyskolens første doktorgradsstudium. Tidligere måtte høgskolen sende kandidater til andre institusjoner for  fullføre en doktorgrad. Doktorgradsstudiet Studier av danning og didaktiske praksiser er i Les mer…

Ny nettportal viser hvor fornøyde studentene er

Norges første barometer for studenttilfredshet er publisert av NOKUT. Det er publisert på egen nettportal og viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Les mer...