PhD-avhandling: Sykepleierverdier under press

I sin avhandling til PhD-graden ved Høgskolen i Oslo og Akershus diskuterer Marita Nordhaug krysspresset sykepleiere utsettes for i valget mellom å gi adekvat pleie og kontakt til den enkelte pasienten, eller fordele pleien rettferdig mellom mange pasienter. Les mer...