Farmasøyter vil ta hånd om legeoppgaver

Allmennlegene mener det ikke bør være mer enn én hånd på rattet når pasienter skal følges opp i medisinbruk, mens apotekerne mener samfunnet vil spare penger på at apotekfarmasøytene tar større ansvar for dette. Les mer...