RSS-feeds

[wp_rss_multi_importer]

Disputas: ‘Fiskedoktoren, veterinær eller biolog?’

Wenche M. Kjæmpenes disputerer 22.3. 2013 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen medmed avhandlingen “Fish diseases – Who Cares and Who Cures? A comparative Study of Professionalization and Division of Work in the Health of Farmed Fish in Norway and Scotland”.

Les mer...

Etikkdager ved Høgskolen i Bergen 8.–12.4

Etikkdagene 2013 arrangeres ved Høgskolen i Bergen, Nygård. Temaene handler om etikk  i diverse profesjonelle sammenhenger – som i globale selskaper, i kampen mot korrupsjon, i forretningsmodeller, i markedsføring. Les mer...