NEON-prisen til Torodd Strand

Strand_Torodd_NEONpris2012

Nettverk for Organisasjonsforsking i Norge (NEON) har tildelt sin ærespris for 2012 til professor emeritus Torodd Strand. Tildelinga skjedde under NEON-dagane i Sogndal 20.-21. november. Les mer...

Etikk i praksis nr 2/2012 er ute – tema ‘Irregulær migrasjon’

etikk-praksis-2-2012

Tidsskriftet 'Etikk i praksis' er kommet med sitt andre nr i 2012. Temaet er denne gangen "Irregulær migrasjon - etiske, rettslige og politiske dilemmaer". Solveig Botnen Eide ser spesielt på enkeltpersoners individuelle ansvar i lys av det hun kaller «sløvhet» innenfor profesjonsutøvelse. Hun er inspirert av Hannah Arendts tenkning rundt det individuelle ansvaret hos enkeltpersoner i komplekse byråkratier. Les mer...

SPS-konferansen 2012: Det profesjonelle landskapet

Torsdag 6. desember ønsker Senter for profesjonsstudier velkommen til årets SPS-konferanse. Temaet er "Det profesjonelle landskapet". I år settes søkelyset på endringsprosesser i det profesjonelle landskapet. Noen av disse prosessene er overgripende og går på tvers av forskjellige politikkområder og profesjoner. Les mer...

Landsmøtet i Utdanningsforbundet ikke for sertifisering

Forslaget om sertifisering av lærere ble ikke vedtatt på landsmøtet i Utdanningsforbundet 5.-8. november. Landsmøtet vedtok sterkt fokus lærernes rett og plikt til etter- og videreutdanning. Temaet sertifisering vekte mye diskusjon: – Landsmøtet reagerte på begrepet sertifisering. Ordet har ikke Les mer…

Tom Skauge: Organisatorisk rytme og profesjonell tid

Skauge, Tom (2012): Organisatorisk rytme og profesjonell tid. Publisert i boken “Professionernes sociologi og vidensgrundlag“, Martin Blok Johansen og Søren Gytz Olesen (red.), VIAsystime