Gjør bibliotekarer bedre rustet til endring

Biblioteket i Alexandria Egypt

Biblioteket er ikke bare et sted hvor man kan låne bøker. Publikums forventninger til hvilke tjenester et bibliotek kan yte, endrer seg.
Bibliotekets rolle er i ferd med å endre seg. Derfor går 25 bibliotekarer i Hordaland på kurs for å lære seg endrings-, innovasjons- og kunnskapsledelse ved Høgskolen i Bergen. Les mer...

Geologer dømt for feil prognose om jordskjelv

Sju italienske jordskjelveksperter og en tjenestemann er dømt til seks års fengsel for uaktsomt drap fordi de undervurderte jordskjelvfaren i byen L'Aquila i 2009. De sju italienerne satt i Den nasjonale komiteen for varsling og forebygging av katastrofer. De besøkte L'Aquila bare seks dager før det kraftige jordskjelvet som rammet byen i 2009. Les mer...

Organisatorisk rytme og profesjonell tid

Peter Fonda kastet klokken da han sammen med Dennis Hopper i filmen Easy Rider la på veg ut i ørkenen. Med Steppenwolfs Born to be Wild prøvde de to å ri ut av tiden. For de fleste av oss er en slik flukt fra tidens dominansstrukturer umulig. Artikkelen Organisatorisk rytme og profesjonell tid er publisert i boken "Professionernes sociologi og vidensgrundlag", Martin Blok Johansen og Søren Gytz Olesen (red.), VIAsystime 2011 Les mer...