Ny utgave av Professions & Professionalism

"Professions and Professionalism" er en open-access, nett-basert, peer reviewed journal som publiseres på Engelsk. Journalen inneholder artikler med ny empirisk, teoretisk og synoptisk profesjonsforskning satt i en nordisk kontekst. Les mer...

Etikk i praksis: Mangfold og felles utfordringer i anvendt etikk

Spørsmålene som behandles av forfatterne gjenkjennes som etiske, men de er samtidig utmyntet innenfor ett eller flere fagområder som setter de etiske utfordringene. Selv om de aktuelle etiske problemstillinger kan være svært presserende, er spørsmålene ofte blitt lite systematisk behandlet. Dette utgjør en av de tilbakevendende teoretisk-metodiske utfordringer for anvendt etikk, noe som på ulikt vis blir demonstrert i artiklene i denne utgaven. Les mer...