Ny utgave av Professions & Professionalism

"Professions and Professionalism" er en open-access, nett-basert, peer reviewed journal som publiseres på Engelsk. Journalen inneholder artikler med ny empirisk, teoretisk og synoptisk profesjonsforskning satt i en nordisk kontekst. Les mer...