Etikk i praksis: Mangfold og felles utfordringer i anvendt etikk

Spørsmålene som behandles av forfatterne gjenkjennes som etiske, men de er samtidig utmyntet innenfor ett eller flere fagområder som setter de etiske utfordringene. Selv om de aktuelle etiske problemstillinger kan være svært presserende, er spørsmålene ofte blitt lite systematisk behandlet. Dette utgjør en av de tilbakevendende teoretisk-metodiske utfordringer for anvendt etikk, noe som på ulikt vis blir demonstrert i artiklene i denne utgaven. Les mer...

Nytt kompetansesenter for CNC (datamaskinbasert numerisk styring) og Robot

En forskningsgruppe ved HiB har fått midler til å studere elevidentiteter og teknologiledelse i de nye relasjonene mellom utdanning og arbeidsliv ved Osterøy Videregående skule. Prosjektet er utviklet i Samarbeidsutvalget for Osterfjordregionen og HIB. Det er ledet av Tom Skauge (HiB) og Lars Mjøs (Industrikonsulenten på Osterøy). Les mer...