Oppsummering av Vitenskapsåret 2011

Vitenskapsåret har ønsket å koble forskningspolitikk til vanlige folks liv, for å sette fokus på hvordan forskning og høyere utdanning preger publikum utenfor akedemia. Les mer...

Temanummer om NAV-evalueringen i Nordiske organisasjonsstudier

Konferansen "Fem år med Nav" ble holdt oktober 2011 i samarbeid mellom Norges forskningsråd og Uni Rokkansenteret, Bergen. Et gjennomgående tema for artiklene er ulike former for samordning, og den integrerte forvaltningsmodellen blir belyst fra forskjellige sider. Flere interessante funn i relasjon til NAV-reformen fremkommer gjennom artiklene. Les mer...

Ny teknologi kan gi eldre et tryggere liv

Høgskolen i Bergen (HiB) har høsten 2011 gitt videreutdanning for sykepleiere og annet helsepersonell i bruken av teknologiske hjelpemidler i omsorgen. Den første gruppen på 18 studenter fra hele landet har nylig tatt eksamen. Nå skal de se på mulighetene for å bruke utstyret og kunnskapene på sine arbeidsplasser. Les mer...