Nordisk konferanse i profesjonsforskning 2012

Nordisk nettverk for profesjonsforskning (NORPRO) inviterer til konferanse 25-26 Oktober på Professionshøjskolen VIA i Århus, Danmark. Tema er: "Fremtidens profesjoner mellom autoritet og ny legitimitet", tidsfrist for abstracts: 15 mars. Les mer...

EØS hindrer en god kunnskapsutvikling

De nordiske universitetene er for egalitære og må omstille seg, mener EUs kunnskapspolitikere. Det betyr spissing, hierarki og økt konkurranse hos oss på grunn av EØS-avtalen. Men alternativene finnes, hevder medlem av Forpros forskningsgruppe Tor Halvorsen. Les mer...

NFR styrker forskningen i høgskolene

Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) videreføres med 40 millioner kroner per år fra 2012. 10 millioner skal øremerkes helse- og sosialfagene. SHP ble evaluert i 2010, og konklusjonen er at satsningen har bidratt til å styrke høgskolenes strategiske evner. Les mer...