Etikk i praksis: Profesjonsetiske utfordringer

Profesjonsetiske utfordringer er et gjennomgangstema i de fleste av artiklene i dette nummeret. "Det er en påminnelse om at en aldri blir ferdig med etiske problemstillinger innenfor et fagfelt, siden fagfeltene og profesjonelle oppgaver samt forventninger til profesjonen forandres hele tiden", skriver redaktørene. Les mer...

Ny bok: Professionernes sociologi og vidensgrundlag

I takt med at den danske velferdsmodellen forandres, settes også velferdsstatens profesjonelle under et større press. Denne antologien tematiserer den utviklingen profesjonene gjennomgår i forhold til velferdsstatens utvikling. Les mer...

Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse i Norge

Boken formidler status og trender for arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseproblemer etter kjønn, aldersgrupper og yrkes- og næringsgrupper. Det er andre gangen en slik faktabok blir gitt ut her til lands. Les mer...

Flere hopper av studiene

Kvalitetsreformen skulle redusere frafallet i høyere utdanning. Nye tall fra SSB viser dog at hele 37 % av de som var nye studenter i 1999, ikke hadde fullført graden sin 10 år senere. Andelen som slutter før de har fullført studiene har økt med 2 % på 10 år. Les mer...