Profesjon, kjønn og etnisitet

Denne nye boken, utgitt av Cappelen Damm Akademisk, spørr om hvilke rådende kjønnsmodeller som eksisterer i velferdsstatens profesjoner, og om disse er blitt utfordret av økt globalisering og arbeidsinnvandring. Les mer...