Kondolanse

Til skadede, pårørende og alle andre som er direkte og indirekte berørt av massakren på Utøya og bombeanslaget mot Regjeringskvartalet. Les mer...

Etterspurte masterstudenter

For første gang uteksaminerer Høgskolen i Bergen masterstudenter i "Innovasjon, entreprenørskap og teknologiledelse". Kompetansen er så etterspurt i regionen at de fleste studentene allerede har fått seg jobb. Les mer...

Profesjonalisering av meglerne får konsekvenser

Offentlig autorisasjon av profesjoner har vært et viktig tiltak for å sikre profesjonalitet og kvalitet i tjenestene som blir levert. Etter finanskrisen bestemte Regjeringen at alle eiendomsmeglere må ha godkjent utdannelse. Fra 1 juli gjelder nye og strengere regler for eiendomsmeglere. Les mer...

– Resultatet er systemforakt

I en kronikk stiller Leder for Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen spørsmål om den byråkratiserte ledelsesstrategien i skolen er forenlig med sterkere og mer profesjonelle lærere. Les mer...