Klasseskille i Oslo-skolene

Skillet er helt tydelig: Vestkant-skolene i Oslo gjør det langt bedre enn østkant-skolene. Ingen av skolene i Groruddalen eller Søndre Nordstrand kommer over gjennomsnittet i lesing i niendeklasse. I åttendeklasse er bare én av skolene over snittet, og blant femteklassene ligger et fåtall av skolene i de disse bydelene over snittet i lesing.

Les mer...

Intellektuell kapital: Sammenligning av 40 land

Denne boken er et resultat av 14 års forskning (1995-2008), forfatterne Carol Yeh-Yun Lin og Leif Edvinsson har vurdert human capital, market capital, process capital, renewal capital, og financial capital i 40 utvalgte land. Les mer...

Norsk forskning taper for resten av Norden

Norske forskere har hatt en større økning i publisering og sitering av forskningsresultater enn øvrige skandinaviske forskere de siste årene, men de ligger fortsatt et stykke etter viser en ny undersøkelse fra NIFU. Les mer...