Ledig professorat i profesjonsstudier

Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, utlyser professorat i profesjonsstudier med vekt på studier av det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjoner og profesjonsutøvelse. Søknadsfrist er 15 juni. Les mer...

Mer samarbeid i høyere utdanning

I statsbudsjettet for 2011 er 50 millioner kroner satt av til samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (SAK) i universitets- og høyskolesektoren. Formålet er å få til sterkere fagmiljøer og mer profilerte institusjoner. Størstedelen går denne gangen til prosjekter for forpliktende faglig samarbeid. Les mer...

Vil satse 2 milliarder på eliteforskere

Selv med en klar forbedring det siste tiåret ligger Norge langt bak Danmark, Sverige og Finland i forskningsproduksjon og internasjonalt gjennomslag. Fagerbergutvalget har nå levert sitt forslag til hvordan ressursutnyttelsen kan forbedres.

Les mer...

Penger viktigere enn etikk for studenter

Universums årlige undersøkelse blant mer enn 6.700 avgangsstudenter ved norske universitet og høyskoler viser at halvparten nå prioriterer å skaffe seg gode lønnsutsikter og bortprioriterer etikk, mens kun en femtedel oppgir at etiske standarder hos virksomheten er en viktig driver. Les mer...

Ny tilstandsrapport om høyere utdanning

Tall fra universiteter og høyskoler viser at 85 prosent av studiepoengene studentene planla at de skulle ta i 2010, ble avlagt i form av bestått eksamen. Dette er en liten økning fra året før og befester siste års positive trend. Les mer...