Ny statistikkbank om voksnes læring

Nasjonalt Fagorgan for Kompetansepolitikk (Vox) har lansert en statistikkbank som gir tall og fakta om formell og uformell opplæring, læring i arbeidslivet, realkompetanse og norsk for innvandrere. Les mer...

Gagns Menneske

I Forskerforums april nummer oppsummerer Eli Bergsvik åtte års rektorperiode ved Høgskolen i Bergen. Hun forsvarer standpunktet om at HiB skal bli universitet og er kritisk til det sterke skillet som er etablert mellom høgskoler og universitet. Les mer...

Kritikk av PISA

Programme for International Student Assessment (PISA) er en internasjonal sammenlignende undersøkelse av skolesystemene i ulike land i regi av OECD, som har det mål å kartlegge 15-årige skoleelevers kunnskaper i matematikk, naturfag og lesing. Testen får nå kritikk av den danske professoren i statistikk Svend Kreiner. Les mer...

Høgskole i skvis

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har laget en utredning om utfordringer og valgmuligheter for Høgskolen i Haugesund (HSH), ved fusjon med større utdanningsinstitusjoner i regionen eller fortsatt liv som selvstendig høgskole. Les mer...

NEON 2011: Forlenget frist for presentasjoner

Forpro arrangerer sesjonen "Profesjon, Ledelse og Etikk" ved NEON konferansen 2011, som holdes ved Høgskolen i Oslo & Akershus, 16-18 november. Frist for å levere abstrakt er forlenget til 1 september. Les mer...