Åpning av Norges åttende universitet

Høgskolen i Bodø ble fra 1 januar 2011 til Universitetet i Nordland (UiN), 31 mars ble det offisielt åpnet. Statsråd Tora Aasland sa i sin tale at UiN skal være en av vitenskapens høyborger i nord. Les mer...

Fire millioner til bedre kvalitet i ingeniørutdanningene

For å sikre at ingeniørutdanningene blir tilpasset den nye rammeplanen har Kunnskapsdepartementet bevilget fire millioner kroner. –Midlene skal bidra til klarere profilering, tydeligere arbeidsdeling, økt konsentrasjon og sterkere fagmiljøer, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland. Les mer...

Etablering av et nordisk nettverk for profesjonsforskning

Etter planen vil det nye nettverket bli lansert på den svenske nettverkskonferansen "Kunskap, profession och expertis" i Växjö, 28-29 september. I tilknytning til nettverket er det enighet om å etablere et nordisk nettidsskrift for profesjonsforskning: "Professions and professionalism". Les mer...

Kritisk til forslag om premiering av publisering

Prof. Jørn Ø. Sunde er kritisk til forslag om ordning med økonomisk bonus i samsvar med oppnådde publiseringspoeng. Han mener de som f.eks selv arrangerer og deltar på fellesarrangementer, og de som tar seg tid til å lese og kommentere andre sitt arbeid også fortjener premie. Les mer...