Evaluering av sosiologisk forskning i Norge

Et internasjonalt evalueringspanel har presentert en samlet vurdering av kvaliteten på sosiologisk forskning i et utvalg norske fagmiljøer. Panelet foreslår at de tre store miljøene ved universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim gis mulighet til å ta et spesielt ansvar for en sterkere satsing på teoretisk og metodologisk forskning i norsk sosiologi. Les mer...

Norske studievalg i utlandet

I januar var det registrert rundt 13500 norske gradsstudenter i utlandet. I tillegg er det registrert i underkant av 6000 studenter som tar deler av studiet ute. Totalt er det registrert over 19000 norske studenter i utlandet dette semesteret. Les mer...

Innspill til gruppesesjoner på NEON konferansen 2011 bes

Hovedtema er "organisering og størrelse". Det planlegges fire økter, hver med seks parallelle gruppesesjoner. Disse 24 gruppesesjonene skal fylles med aktuelt og spennende faglig innhold. Alle NEON-medlemmer inviteres til å bruke tid og kreativitet på å fylle årets konferanse med faglig innhold. Frist for innspill er 15 februar. Les mer...

Studentene strømmer til Norge for gratis utdanning

Norge er nå det eneste landet i Europa som tilbyr gratis høyere utdanning til alle, også til ikke-europeere. I høst innførte Sverige skolepenger for studenter fra utenfor EØS. Finland har fjernet loven som forbyr universitetene å ta skolepenger fra denne studentgruppen. Les mer...

Fare for forskningskutt på 710 mill

Lavere avkastning kan tvinge Forskingsfondet til å kutte 710 millioner i støtte til forskning de neste tre årene. Statsråd Tora Aasland prøver å få finansminister Sigbjørn Johnsen med på å dekke tapet. Les mer...

Drukner i papirmølle

I et forbrukersamfunn der skolen er blitt bedrifter og elevene kunder, holder lærerne på å drukne i byråkrati, sier Erik Sølvberg, tidligere rektor ved Voss gymnas. Les mer...