Likestillingsprisen til Høgskolen i Bergen

Likestillingsprisen 2010 på 2 millioner kroner er tildelt Høgskolen i Bergen. "HiB har en offensiv og reflektert tilnærming til likestillingsproblematikken i høyere utdanning og forskning", sa statsråd Tora Aasland ved overrekkelsen. Les mer...

Aasland trekker opp stigen

Forskningsminister Tora Aasland vil gjøre det vanskeligere for høgskoler å bli universitet. Ifølge Dagens Næringsliv's papirutgave (5 jan 2011) skal kravene til å opprette doktorgradsprogrammer bli strengere. Aasland sier til DN at Regjeringen ønsker å tallfeste hva en legger i "stabil forskningsvirksomhet". Les mer...

Strategiske høgskoleprosjekter – vitaminer for høgskolene

Satsingen "Strategiske høgskoleprosjekter" (SHP) er evaluert. Evalueringskomiteen er fornøyd, men anbefaler videre satsing. Nesten alle høgskoler har fått del i SHP-midlene, og små høgskoler har fått forholdsvis bedre uttelling enn store. Mange av prosjektene er tverrfaglige. Les mer...