Rektor skal velges ved Høgskolen i Bergen

Ledelsen ved Høgskolen i Bergen skal fortsatt utpekes ved valg. Styret vedtok mandag 13. desember at rektor skal velges som før. HiB beholder dermed sin delte toppledelse og opprettholder systemet med tilsatte dekaner og instituttledere. Les mer...

Veien til markedsplassen

De siste månedene har ideen om skolepenger for høyere utdanning dukket opp i politisk debatt her hjemme. Hensikten er å bøte på underfinansiering av universitetene og å gjøre studentene mer bevisste: utdanning er en investering, og kontrakten har to parter som begge må yte sitt, skriver Øivind Bratberg i en kronikk. Les mer...