Nye bøker fra SPS

To nye bøker av forskere fra Senter for Profesjonsstudier ble utgitt i juni, "Kvalifisering til læraryrket" og "Profesjonsetikk i skolen". Les mer...

Kollektivtrafikk som kunnskapsområde

Ved fagseminar om Bybanen i Bergen, som holdes i tilknytning til Expo 2010, vil leder av ForPro Tom Skauge være en av innlederne, han vil åpne diskusjonen rundt temaet: "Kollektivtilbud: Kunnskapsutvikling – kunnskapsforankring" Les mer...

Vestlandskonferansen for organisasjons- og ledelsesfag

Konferansen vil fokusere på følgende temaer: Tid, tidskulturer og styring ved tid i organisasjoner, Norske arbeidslivstradisjoner og modeller, Faglig samarbeid langs vestlandskysten, Undervisningsmetoder i Organisasjonsfaget, og Etikk Les mer...