Call for papers: Educational Research

Educational Research er en flerfaglig peer-reviewed journal som utgis månedlig av International Research Journals, som ønsker å fordype temaer innenfor forskningsfeltet. Les mer...

Profesjonsetisk Nettverk, NHH og FORPRO inviterer til Profesjonsetisk workshop 2010

Alle som er opptatt av profesjonsetiske eller arbeidslivsetiske problemstillinger i forskning, undervisning eller praksis er invitert til årets workshop. Nettverket feirer 10-årsjubileum og formålet er å skape bredere kontakt og forståelse mellom personer som er opptatt av etiske problemstillinger og verdier innenfor ulike profesjoner for å bidra til å utvikle kompetanse på feltet. Les mer...

Autonomi i kontrollens tid

Universiteter føler selv at de har en stor grad av selvstyre. Men dette utelukker ikke at kontrollen er sterk. Kristin Rubecksen har skrevet doktorgraden "Autonomy, control and tasks in state agencies". Les mer...

Bidrag til Etikk I Praksis

Etikk I Praksis er et vitenskapelig tidsskrift i anvendt etikk og beslektet politisk teori, som tar imot bidrag fra alle som arbeider med problemstillinger innen anvendt etikk fra ulike faglige innfallsvinkler. Tidsskriftet søker bidrag til temanummer om "Bedrifteres samfunnsansvar i den globale økonomien." Les mer...