Minneord for Francis Appiah

Med stor sorg har venner og kolleger i Bergen og Norge fått beskjed om at dr.polit Francis Appiah døde etter et kort sykeleie den 23.april i Accra i Ghana. Han ble 53 år gammel. Les mer...

Vestlandsuniversitet?

Høgskolen i Bergen (HiB) har tatt initiativ til samarbeid om et Vestlandsuniversitet med vekt på profesjonsutdanning. Bergens Tidende skriver 8 april at rektor Eli Bergsvik i november skrev brev til tre andre høgskoler langs kysten med spørsmål om interesse for sammenslåing. Les mer...

Uro før oppstart av ny lærerutdanning

Den gamle allmennlærarutdanninga blir lagt om til ei differensiert grunnskulelærarutdanning. Eit program skal kvalifisere for elever i 1-7 klasse. Et annet program skal kvalifisere for undervisning i 5-10 klasse. De første studentane på den nye ordninga begynner alt i haust. I ein kronikk, spør Professor Peder Haug: ”Blir den nye lærarutdanninga ny, eller vert vi vitne til ei mengd retrettar, attende til slik det var?” Les mer...

Støtte til økt samarbeid mellom høyskoler og universitet

Utdanningsdepartementet har fordelt 50 mill for å bidra til en klarere arbeids­deling og et mer forpliktende faglig samarbeid i universitets- og høyskolesektoren. Ifølge Odin.no er det er bred politisk enighet om å fremme økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) i universitets- og høyskolesektoren. Les mer...

Rapport fra Handlingsromutvalget

Det topptunge utvalget som ble oppnevnt for å se på handlingsrom i Universitets- og høgskolesektoren har levert sin innstilling. Utvalget mener sektorens handlingsrom er blitt redusert. Primært fordi økte bevilgningene i stor grad har vært øremerket til nye, pålagte aktiviteter som ikke har vært fullfinansiert, samt at de har kompensert for standard lønns- og prisvekst. Les mer...

Utdanningsforsker: “Reformene har skapt kaos”

"I Norge er det ikke slik at en ny reform erstatter den forrige. I stedet blir de liggende som geologiske lag oppå hverandre i utdanningssystemet. Det gjør at når det dukker opp store problemer, vet vi ikke hvilke geologiske lag som sørger for jordskjelvene", sier Tom Arne Trippestad (leder for Senter for utdanningsforskning ved HiB) til Bergens Tidende. Les mer...

Frokostseminar: Etiske utfordringer i utviklingsforskning

Hvordan skal en forsker håndtere de ulike dilemmaene han/hun står overfor? Er etiske retningslinjer utviklet i en vestlig tradisjon tilstrekkelige eller kan de oppleves som begrensende? Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen inviterer til morgensamling og debatt over dette temaet 22 april. Les mer...