Mindre dannelse, takk!

Akademisk fridom er fridom til å definere vitskaplege og pedagogiske problem og metodar sjølvstendig - på vitskapane sine eigne premissar - og forfølgje kunnskapsinteresser på ein metodisk etterprøvbar måte. For at praktisering av fridom i forsking og undervising skal vere muleg over tid, må fridomen forankrast i demokratiske prosessar og organ i universiteta sjølve. Dette skriver Tor Halvorsen og Hans Ebbing i BT kronikk. Les mer...

Regionalt forskningsfond Vestlandet

Fondet planlegger utlysning 21 april. Søknadsfrist blir 2. juni. Styret skal behandle forslag om en prioritering av A – Bærekraftig matproduksjon – grøn og marin sektor. B – Energi og maritim sektor og C – Offentlege utviklingsprosjekt. Les mer...

Narvik positiv til Nordlandsuniversitetet

Ordføreren i Narvik Karen Kuvaas (Ap) støtter likevel et Universitet i Nordland ifølge NRK. Hun mener formannskapet i kommunen ikke burde ha fattet vedtaket der de sa nei til forslaget om universitet i Bodø. Til NRK sier hun at formannskapet i Narvik først og fremst ønsker en mest mulig selvstendig teknologisk høgskole i Nord-Norge som skal ligge i Narvik, men at de vil støtte et universitet i Bodø. Les mer...