Høgskolen i Bergen i samarbeid med UiS

HiB og UiS har skrevet under en intensjonsavtale om økt samarbeid. Avtalen skal bl.a. bidra til å styrke Vestlandsregionen. Avtalen nevner samarbeid på fagområde som teknologi, nyskaping, helse- og sosialfag, lærerutdanning og kunstfag. Les mer...

Det norske skolekuppet

En kronikk i Bergens Tidende 22 januar gir kraftig kritikk av Kunnskapsdepartementet. Tjalve Gj. Madsen Høgskolelektor i pedagogikk, HiB mener KD sammen med deler av det pedagogiske fagmiljøet har kuppet norsk utdanningspolitikk. Opplæringsloven og tilhørende læreplan er tilsidesatt. Les mer...

Ny bok om evidensbasert profesjonsutøvelse

Evidensbasert profesjonsutøvelse skal stimulere til faglig og politisk debatt, sier Lars Inge Terum og Harald Grimen til HiOs nettredaksjon. De to er redaktører av den nye antologien Evidensbasert profesjonsutøvelse. Les mer...

Regional forskningsstrategi – Høring

Utkast til regional forskingsstrategi for Vestlandsfylkene er sendt på høring. Strategien skal gi føringer fra Hordaland til arbeidet med regionalt forskingsfond. Strategien skal også tene som styringsgrunnlag for fylkeskommunen i spørsmål om regional forsking. Les mer...

Rapport fra Tidsbrukutvalget

Utvalget som har studert lærernes bruk av tid har levert sin innstilling. Utvalget viser at for stor del av lærernes tid går til oppgaver som ikke er direkte relatert til undervisning. Les mer...

Ny rapport kritiserer Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo blir kritisert i en konsulentrapport for tilfeldig rekrutteringspraksis og for manglende kvalitetssikringssystem. Norges ledende Universitet ønsket råd om hvordan det kunne bli et universitet i verdenstoppen og valgte overraskende å gå til McKinsey for å identifisere drivere av kvalitet ved ledende universiteter i Norden og globalt. UiO har selv et sterkt miljø av forskere på utdanning, forvaltning og høgre utdanning i sin stab. Les mer...