Nytt Profesjons- og arbeidslivsuniversitet i Oslo

Styrene ved Høgskolen i Oslo (HiO) og Høgskolen i Akershus (HiAk) gjorde 28. oktober prinsippvedtak om å slå de to høgskolene sammen fra og med 1. august 2011. Høgskolene skal gjøre endelig vedtak høsten 2010 etter utredninger om ledelse og styring, strategi og profil, avdelingsstruktur og administrativt system. Les mer...

Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn?

Statistisk sentralbyrå presenterer en ny rapport om læringsutbytte og kompetanse. SSB har undersøkt betydningen av foreldrenes kompetanse for at elevene skal oppnå gode resultater. Funn i rapporten indikerer at det er vanskelig for skolen å kompensere for variasjoner i ressurser som foreldrene besitter. Les mer...