Tre nye eliteuniversitet i Norge?

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan universitetene og høyskolenes selvstendighet fungerer og blir forvaltet. Ifølge departementets pressemelding er målet er å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning og legge et bedre grunnlag for å fremme handlefrihet. Les mer...

Kunnskapsdepartementet vil ha stemplingsur

Ifølge Aftenposten (24.09.09) må vitenskapelige ansatte ved norske universiteter og høyskoler fra 2010 måtte stemple seg inn og ut fra arbeidsplassene sine. Stempelur er et av forslagene til hvordan akademisk personell skal registrere tiden de arbeider &ndash for at de skal kunne få overtidsbetaling. Les mer...

Regionalt forskningsråd for Vestlandet

Fylkeskommunen har nå lagt frem forslag til prioriteringsliste for forskningsregion Vestlandet som dekker Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane. Dette er ett av 7 Regionale forskingsfond i Norge som skal lyse ut midler frå neste år. Les mer...

Forskermøte FORPRO, 16 sept 9:15 – 11:00

Høgskolelektor Torstein Selvik og Førsteamanuensis Tom Skauge vil presentere utkast til forskningsrapporten, "Profesjonsetikken ved HiB 2008". Forfatterne ønsker innspill og forslag til videre analyse av funnene som presenteres. STED: AL, rom A-337 Les mer...

Oversiktsrapport over EUs ungdomsforskning

Denne rapporten summerer opp tidligere og pågående prosjekter knyttet til ungdom og politikkutforming. Rapporten har tittel: "European Research on Youth. Supporting young people to fully participate in society" Les mer...