Profesjonskompetanse – allmenndanning og yrkesdanning

Årets SPS-konferanse som holdes 3 desember, markerer at det er 10 år siden Senter for profesjonsstudier ble formelt etablert. Konferansen er rettet mot alle som er opptatt av profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse i skole, sykehus, barnehage, sosialtjenesten, velferdsforvaltningen, osv. Les mer...

Frafall i videregående skole

I disse dager starter titusener av ungdommer skoleåret i videregående. Skal en tro statistikken fra tidligere år vil nærmere tretti prosent av dem ikke nå verken yrkeskompetanse eller allmenn studiekompetanse innen fem år. Les mer...

Oppstartsmøte FORPRO 19 august

Høsten 2009 arrangerer FORPRO en rekke forskermøter, nettverksmøter og gjesteforelesninger. Alle er velkommen til oppstartmøte onsdag 19 august kl. 0915-1100. Ta gjerne med andre forslag til tema. Les mer...