Utlysning av insentiv- og oppstartsmidler 2009

Alle ansatte innen Universitets- og Høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) kan nå søke om insentiv- og oppstartsmidler, som skal stimulere til utvikling av forskningssamarbeid mellom institusjonene i nettverket. For 2009 har styret satt av inntil kr. 500.000 til dette formålet, Søknadsfristen er 15. september. Les mer...