Call for papers: NFU konferansen 2009

Universitet i Agder og Professor Arne Olav Øyhus inviter til den årlige NFU konferansen, som i 2009 holdes rundt temaet: "The new global setting: development challenges and alternatives". Frist for å levere abstracts er 7 september. Les mer...

26 millioner kroner til ECONPOP

Programstyret i NORGLOBAL har godkjent programplanen for ECONPOP (Economics, population dynamics and reproductive health). Det nye programmet har som mål å forstå hvordan befolkningsdynamikk og reproduktiv helse påvirker økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon, spesielt i Afrika sør for Sahara. Søknadsfrist er 2 september. Les mer...

Utdanningsspeilet 2008

Læringsresultatene fra grunnskolen og elevenes hjemmebakgrunn er de viktigste årsakene til at mange elever og lærlinger ikke fullfører videregående opplæring, skriver Utdanningsdirektoratet i Utdanningsspeilet 2008. Les mer...

Debatten om Universitets- og Høyskolerådets Dannelsesutvalg

Profesjonenes samfunnsmandat gjør allmenndannende innslag viktige i høyskolenes profesjonsutdanninger, mener Lars Inge Terum, Professor ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. Et samfunn preget av tiltagende kulturelt mangfold, fordrer innsikt i egne normer og verdier, samt kompetanse til å forstå og å håndtere forskjellighet. Les mer...

Profesjonene var ikke døde

Det produktive miljøet rundt Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo har født en artikkelsamling som sannsynligvis innebærer et hamskifte for profesjonsforskningen i Norge, skriver Tom Skauge i nyeste nummer av Fontene Forskning. Boken "Profesjonsstudier", som er redigert av Anders Molander og Lars Inge Terum, gir en bred oversikt over sentrale spørsmål og innsikter fra profesjonsforskningen. Les mer...