Nasjonal workshop i profesjonsetikk

Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo arrangerer workshop'en i samarbeid med Program for anvendt etikk ved NTNU og tidsskriftet "Etikk i Praksis", i Trondheim, 15-16 juni. Les mer...

Godkjenning av doktorgrad i profesjonspraksis ved HiBo

Styret i NOKUT har godkjent et doktorgradsprogram (Ph.D.) innenfor fagområdet profesjonspraksis ved Høgskolen i Bodø. "Vi er veldig glad for avgjørelsen som er tatt, den er svært viktig for fagmiljøet på Profesjonshøgskolen", sier rektor Pål A. Pedersen. Les mer...

NUFU konferanse i Malawi

NUFU Programme Conference for den inneværende perioden ble holdt i Lilongwe, Malawi, 11-13 februar. Mer enn 120 deltakere fra 16 land deltok. Presentasjonene ved konferansen kan nå lastes ned fra SIU's webside. Les mer...

Fallende lærerstatus

TNS Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utført undersøkelsen "Nullpunktsanalyse: Læreryrkets status i Norge". Læreryrket beskrives som krevende, utfordrende og slitsomt, og det er en utbredt oppfatning at det er dårlig betalt. Les mer...