Ny bok: Writing for scholars

Vitenskap er en stor, kakafonisk dialog som i all hovedsak tar plass i vitenskapelige tidsskrifter og bøker. Hva skal til for at din stemme blir hørt? Writing for scholars. A Practical Guide to Making Sense and Being Heard avmystifiserer skriveprosessen. Boka viser hvordan du når ut til andre forskere og overbeviser dem om at du har noe viktig å si. Les mer...

Unik forsking på profesjonsetikk

For første gong er etiske retningslinjer og regelverk i profesjonsorganisasjonane samla på ein stad. Samlinga er no tilgjengeleg for publikum på nettsidene til forskingsgruppa Forum for profesjonsstudier og profesjonsdialog. Les mer...