Bergen må få sivilingeniørutdanning

Høgskolen vil ha sivilingeniørutdanning til Bergen og Vestlandet, skriver Ole-Gunnar Søgnen i en kronikk i BT. Han inviterer universitetet, næringslivet og politiske myndigheter til å delta i et spleiselag. Les mer...

Prioritering av rekrutteringsstillingar i UH-sektoren

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2009 å auke satsinga på stipendiat- og postdoktorstillingar. Det blir foreslått å tildele 141 rekrutteringsstillingar og 35 nye postdoktorstillingar direkte til universitet og høgskular. Høgskulen i Bergen får to nye stipendiatstillingar i 2009. Les mer...

Regionale forskningsmidler fra 2010

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2009 å bevilge 6 mrd. kroner til å opprette regionale forskningsfond. - De regionale fondene vil skape økt forskning lokalt og styrke regionenes forskningsevne, sier Aasland. Les mer...