HiB-forsker vil forbedre lærerutdanningen

Norsk lærerutdanning er under samfunnets lupe, og Kari Flornes ved Høgskolen i Bergen har forsket på hvordan utdanningen kan bli bedre. - Avstanden mellom undervisningen ved høgskolen og studentenes praksis i skolen må bli mindre, fastslår hun. Les mer...

Nytt NFR-program for utdanningsforskning

For tiden forberedes et nytt 10-årig program for utdanningsforskning. Planutvalget inviterer nå forskere og brukere til å gi innspill til innhold og organisering av det nye programmet. Første utlysning vil etter planen bli kunngjort i november, med søknadsfrist 11. februar 2009. Les mer...

Fritt eller regulert internett?

Kven skal ha kontroll over infrastruktur og innhald på internett? Og kven har ansvar for å sikre fritt innhald på internett? Desse spørsmåla vart tekne opp på seminaret Nettmakt, ved Høgskulen i Bergen, der innhaldsleverandørar og nettoperatørar var invitere til debatt om den nye mediekvardagen. Les mer...