Ny doktorgrad om journalistprofesjonen

Jan Fredrik Hovden disputerte fredag 20. juni for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga "Profane and Sacred: A Study of the Norwegian Journalistic Field". Avhandlinga argumenterer for at dei rådande idear om journalistikk blir drive fram av ulike journalistiske elitar sin kamp om definisjonsretten over ulike journalistiske felt. Les mer...

Skolemelding med profesjonsperspektiv

Kunnskapsdepartementet la fredag frem St.meld. Nr. 31 (2007-2008): Kvalitet i skolen. Meldingen legger på flere områder et profesjonsperspektiv til grunn for drøftingene. Les mer...

Oppsiktsvekkende kritikk av Sjøkrigsskolen

Lederskapsutdanningen ved Sjøkrigsskolen svikter. Det kommer fram i en doktoravhandling som avlegges ved NHH denne måneden. - Kadettenes atferd er mer egnet for å gjennomføre 1. verdenskrig på nytt, sier Odd Arne Nissestad.

Les mer...