Kan vi lære av evaluering?

Dette var spørsmålet Forpro stilte på ein konferanse om evaluering som læring som nyleg vart arrangert på Høgskolen i Bergen. Fleire nasjonale akademiske ressursar deltok som innleiarar på konferansen, som hadde som mål å belyse og skape debatt om moglegheiter og betingelsar for læring i profesjonar og profesjonsorganisasjonar. Les mer...

Stjernø-debatt på Høgskolen i Bergen

Kulturforskjellene vil hindre en vellykket sammenslåing mellom universitet og høgskoler, mener UiB. NHH og Kunsthøgskolen hevder de ikke har noe å tjene på Stjernøutvalgets forslag, mens høgskolene i Bergen, Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane ikke utelukker et tettere samarbeid. Les mer...