Norsk sosiologisk tidsskrift med temanummer: Velferdsstatens normative grunnlag

Nanna Kildal. Bilde fra uni.no

Norsk sosiologisk tidsskrift nr 1/2018 er publisert på nettet, som både Open access og som pdf. Tema for denne utgaven er Velferdsstatens normative grunnlag. Utgaven består av forskningsbidragene og kommentarene fra seminaret Velferdsforum vws Universitetet i Bergen i april 2016, da koordinator for Velferdsforum gjennom 15 år, Nanna Kildal, fylte 70 år.

Les mer...

Tidsskrift med temanummer om læringsutbytte i høyere utdanning

Tidsskriftet European Journal of Education har kommet med et temanummer om læringsutbytte i høyere utdanning. Artiklene er basert på resultater fra et forskningsprosjekt Senter for profesjonsstudier har hatt i samarbeid med NIFU og Universitetet i Bergen. Tidsskriftutgaven utforsker innføringen av læringsutbyttebeskrivelser, hvordan de blir innført, hvordan de brukes, hvordan de ser ut og hvilke konsekvenser de får i høyere utdanning. Les mer...

Etikk i Praksis med nye artikler

Etikk i praksis

Two articles in Nordic Journal of Applied Ethics / Etikk i Praksis available in early view: Jennifer Leigh Bailey, May Thorseth Value and Growth: Rethinking Basic Concepts in Lockean Liberalism Erika Kristin Palmer Beyond Proximity: Consequentialist Ethics and System Dynamics Les mer…

Etikk i praksis nr 2 – 2016

Nytt nummer av tidsskriftet Etikk i Praksis er ute. Hovedfokus er teoretisk kontra praktisk tilnærming til global rettferdighet (global justice). Melina Duarte og Tor Ivar Hanstad skriver i lederartikkelen:

Les mer...

Spesialnummer i Policy Futures in Education

Policy Futures in Education, col2-3-cover

Policy Futures in Education har nylig gitt ut spesialnummeret “The Glocal Teacher” med artikler av forskere på Senter for utdanningsforskning (SUF) og East China Normal University (ECNU). Professor Tom Are Trippestad (SUF) og professor Zhongjing Huang har vært gjesteredaktører for Les mer…