Høgskulen på Vestlandet: – Alle må bu seg på endring

Høgskulen på Vestlandet, 5 undervisningsstader

Diskusjonen om den framtidige organiseringa av den nyfjusjonerte Høgskulen på Vestlandet held på å kome i gang.

Skal skulen organiserast i ein fakultetsmodell? I så fall, skal det vere tre eller fire fakultet? Skal skulen delast inn tradisjonelt etter profesjonane – altså med eit fakultet for ingeniørar, eit for sjukepleiarar og eit for lærarar? Eller skal inndelinga følgje tematiske skiljeliner, som klima og berekraft, teknologi og innovasjon, og helse og velferd? Høyrer økonomi og administrasjon saman med ingeniørfaga? Eller bør dette få eit eige fakultet?

Les mer...

Statsminister Erna Solberg opna Høgskulen på Vestlandet

title="By Kjetil Ree (Own work) [CC BY-SA 3.0 (//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons"

Statsminister Erna Solberg klipte på tysdag over "den virtuelle snora" som markerte opninga av den nye samanslutninga Høgskulen på Vestlandet. I opningstalen kom ho mellom anna med eit venleg spark til Sogn, då ho fortalde at regjeringa sitt framlegg om samanslåing der blei tatt imot "i aller beste vestlandstradisjon med å stritte imot av alle krefter". Men ho meinte samstundes at motstanden hadde ført til ein prosess som endte med ein organisasjon som vil tene både skulane og Vestlandet. Les mer...