Offisersprofesjonen blir reorganisert

Gradsmerker, bilde

Det norske forsvaret kaller det den største omveltningen siden Hæren ble etablert i 1628. Krigshåndverket skal bli verdsatt i en ny karrierestige. Syv av ti norske offiserer skal i fremtiden bli underoffiserer med en karriereplan som går bortover – ikke Les mer…